TARTALOM FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen weboldalon található minden adat a DA KomMedia Kft. és annak tulajdonosa, Antal Anett szellemi terméke.

Ennek megfelelően a weboldalon található minden tartalom (ideértve egyebek mellett a képeket és videós, szöveges tartalmakat is) szerzői és egyéb jogi védelem alá esik. Az oldal tartalmának felhasználására (ideértve az oldal teljes tartalmának, vagy annak egy részletének többszörözését és megjelenítését bármely médiumban vagy weboldalon) a DA KomMedia Kft. és Antal Anett előzetes, írásbeli engedélyével kerülhet sor (elérhetőség: antal.anette@gmail.com).

A weboldal tartalmának felhasználásával, mint ráutaló magatartással (Ptk. 6:4.§, 6:5.§) a DA KomMedia Kft. és a Felhasználó között megállapodás jön létre, amely a DA KomMedia Kft. felhasználásról való tudomásszerzésével válik hatályossá. Ezen megállapodás értelmében a Felhasználó a felhasználás ellenértékeként minden megkezdett napi felhasználásért, naponta 50.000 Ft+ÁFA díjat köteles a DA KomMedia Kft. számára, az erről szóló felszólítás és számla kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. Jelen díj átalánydíj, amelynek összegét nem befolyásolja, hogy a Felhasználó milyen mennyiségű tartalmat használt fel.

Aki az oldal tartalmát a DA KomMedia Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül felhasználja, jogsértést követ el. Amennyiben a fent megjelölt díjat határidőben nem fizeti meg, a jogsértés kiküszöbölése érdekében a DA KomMedia Kft. eljárást fog kezdeményezni mind a jogsértést elkövető weboldalának szolgáltatójánál (2001. évi CVIII. törvény 13./A. §), mind az illetékes bíróságon.